Новини

Отчетоха малък спад на безработицата през август

10% е отчетената през август безработица в Добричка област, с 1 пункт по-ниска от същия период на миналата година, съобщават от Бюрото по труда. Регистрираните безработни в бюрата по труда в региона са 8020 и намаляват с 907 спрямо месец август 2012 година.

Равнището на безработицата в Добрич е 5.6%, с 0.9% по-ниско от месец август предходната година.

 

Към момента Бюрото по труда в Добрич разполага със 133 свободни работни места, от които 10 за почасова рабта. За специалисти с висше образование са обявени 13 работни места. Търси се един учител, 7 лекари, един ветеринарен лекар, клиничен психолог, кинезитерапевт, рехабилитатор и един специалист по обслужване на клиенти с работно място в София. Свободните позиции за хора с работнически професии са 110 – най-много от тях за шевното, обувно и мебелно производство.

 

по информация на dariknews.bg

Проблеми при управлението на „Тролейбусен транспорт” ЕООД Добрич

Днес, 3 юни 2013 г., в сградата на СРС на КТ „Подкрепа” – Добрич се проведе пресконференция, в рамките на която Председателят на КТ „Подкрепа” – Добрич, г-жа Маргарита Нейкова, представи пред журналисти констатирани от синдиката проблеми при управлението на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич, както и информация за допуснати нарушения при разходването на публични средства от Управителя на транспортното дружество. На журналистите са представени изпратените до момента от КТ „Подкрепа” сигнали и писмени искания за извършване на проверки до различни инстанции. СРС на КТ „Подкрепа” очаква пресконференцията да предизвика необходимия обществен отзвук, чрез който прозрачно и публично да се коментират проблемите, както на градския транспорт в Добрич, така и на заетите в тази сфера работници и служители.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ТРЕТИ ЕТАП ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ по проект "Подкрепа за Достоен труд"

На 01 октомври 2012 г. стартираха двата нови курса от Третия етап на Дистанционното Електронно обучение - "Трудови права" и "Лидерство и социални права" като към тях беше проявен много голям интерес.
Към месец декември 2012 г. общият брой на завършилите курсовете за Дистанционно обучение е 348 обучаеми 150 в курс "Трудови права" и 198 в курс "Лидерство и социални права".
Първият семестър на курсовете приключва в края на м. януари 2013 г. За успешното приключване по темите в двата курса, обучаемите трябва да решат заключителните тестове с минимум 51% успеваемост на верни отговори. Тестовете може да се решават толкова пъти, колкото самият обучаем прецени, за да постигне желаният резултат.
След приключване със заключителни тестове по темите в курсовете, ще бъде издадено удостоверение за успешно завършено обучение, в което се изписва наименованието на курса и темите, по които са положени заключителни тестове.
Най-много записани има в Бургас над 100, следват Враца над 80, Пловдив, Кюстендил, Варна и София над 70, Благоевград около 60, Стара Загора и Перник 40, Видин, Русе и Кърджали около 30, Ловеч, Хасково и Добрич над 20, Сливен, Пазарджик, Плевен, Смолян Габрово, Монтана, Велико Търново, Силистра, Разград, Ямбол и Шумен над 15.

Обучението е част от Националната кампания "Подкрепа за Достоен труд", която се реализира в рамките на проект "Подкрепа за Достоен труд", BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

по материали на podkrepa.org

Дистанционно обучение

Обучения

 

В рамките на проект "Подкрепа за Достоен труд", BG051PO001-2.1.04, , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, КТ „Подкрепа” създаде ресурсен център за електронно дистанционно обучение. Целите на дейността са:


Развитие на човешките ресурси чрез:


 

  • използване на съвременни форми за дистанционно електронно обучение (e-learning);
  • повишаване на информираността на заетите лица относно основните трудови, осигурителни и граждански права.


От стартирането на са осъществени две обучения:


 

  • „Обществени и трудово-правни отношения” (базово обучение) в периода април – юли 2011 г.;
  • „Екипна работа и социални права” (надгражадащо обучение) в рамките на януари – май 2012 г.Броят на успешно завършилите е 1066, а успеваемостта – 90%. Интересът се дължи на актуалността на обучението като съдържание и методически подходи. Електронното дистанционно обучение е модерна форма на самостоятелно учене, чрез която всеки обучаем сам организира процеса на придобиване на информация и усъвършенстване на умения.През октомври 2012 г. стартира общо обучение, което включва два курса. Всички желаещи да участват ще имат възможност да развият ключови умения и да придобият трудово-правни знания за добра професионална и личностна реализация, чрез темите, включени в:

 

 

Курс: „Лидерство и социални права”

1. Лидерски умения
2. Обществени и граждански компетентности
3. Умения за работа в екип
4. Водене на преговори
5. Основни синдикални права
6. Колективни трудови спорове, митинги и шествия
7. Икономическа информация за нуждите на КТД
8. Ролята на синдикалната организация в обществото
9. Европейски работнически съвети и международно синдикално


  Курс: „Трудови права”

1. Основи на трудовото право
2. Принципи на заплащане на труда и формиране на работната заплата.
3. Пенсионно осигуряване
4. Здравноосигурителни права
5. Безопасност и здраве при работа
6. Работно време – режим на труд и почивка
 

 

Темите са разработени от квалифицирани специалисти в съответните области, с богат практически опит, който е представен в синтезиран вид чрез интересен и лек за усвояване на информацията подход.Всяка тема включва:

  • теоретични основи – уроци
  • практически задачи за самостоятелна работа – практикум
  • казуси за упражняване на придобитите знания
  • тестове за самопроверка.

 

Успешно завършилите обучение получават Удостоверение за ключови компетентности.

 Можете да се регистрирате ТУК

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©