Проблеми при управлението на „Тролейбусен транспорт” ЕООД Добрич

Print

Днес, 3 юни 2013 г., в сградата на СРС на КТ „Подкрепа” – Добрич се проведе пресконференция, в рамките на която Председателят на КТ „Подкрепа” – Добрич, г-жа Маргарита Нейкова, представи пред журналисти констатирани от синдиката проблеми при управлението на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич, както и информация за допуснати нарушения при разходването на публични средства от Управителя на транспортното дружество. На журналистите са представени изпратените до момента от КТ „Подкрепа” сигнали и писмени искания за извършване на проверки до различни инстанции. СРС на КТ „Подкрепа” очаква пресконференцията да предизвика необходимия обществен отзвук, чрез който прозрачно и публично да се коментират проблемите, както на градския транспорт в Добрич, така и на заетите в тази сфера работници и служители.

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©