Дистанционно обучение

Print

Обучения

 

В рамките на проект "Подкрепа за Достоен труд", BG051PO001-2.1.04, , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, КТ „Подкрепа” създаде ресурсен център за електронно дистанционно обучение. Целите на дейността са:


Развитие на човешките ресурси чрез:


 

  • използване на съвременни форми за дистанционно електронно обучение (e-learning);
  • повишаване на информираността на заетите лица относно основните трудови, осигурителни и граждански права.


От стартирането на са осъществени две обучения:


 

  • „Обществени и трудово-правни отношения” (базово обучение) в периода април – юли 2011 г.;
  • „Екипна работа и социални права” (надгражадащо обучение) в рамките на януари – май 2012 г.Броят на успешно завършилите е 1066, а успеваемостта – 90%. Интересът се дължи на актуалността на обучението като съдържание и методически подходи. Електронното дистанционно обучение е модерна форма на самостоятелно учене, чрез която всеки обучаем сам организира процеса на придобиване на информация и усъвършенстване на умения.През октомври 2012 г. стартира общо обучение, което включва два курса. Всички желаещи да участват ще имат възможност да развият ключови умения и да придобият трудово-правни знания за добра професионална и личностна реализация, чрез темите, включени в:

 

 

Курс: „Лидерство и социални права”

1. Лидерски умения
2. Обществени и граждански компетентности
3. Умения за работа в екип
4. Водене на преговори
5. Основни синдикални права
6. Колективни трудови спорове, митинги и шествия
7. Икономическа информация за нуждите на КТД
8. Ролята на синдикалната организация в обществото
9. Европейски работнически съвети и международно синдикално


  Курс: „Трудови права”

1. Основи на трудовото право
2. Принципи на заплащане на труда и формиране на работната заплата.
3. Пенсионно осигуряване
4. Здравноосигурителни права
5. Безопасност и здраве при работа
6. Работно време – режим на труд и почивка
 

 

Темите са разработени от квалифицирани специалисти в съответните области, с богат практически опит, който е представен в синтезиран вид чрез интересен и лек за усвояване на информацията подход.Всяка тема включва:

  • теоретични основи – уроци
  • практически задачи за самостоятелна работа – практикум
  • казуси за упражняване на придобитите знания
  • тестове за самопроверка.

 

Успешно завършилите обучение получават Удостоверение за ключови компетентности.

 Можете да се регистрирате ТУК

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©