ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ТРЕТИ ЕТАП ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ по проект "Подкрепа за Достоен труд"

Print

На 01 октомври 2012 г. стартираха двата нови курса от Третия етап на Дистанционното Електронно обучение - "Трудови права" и "Лидерство и социални права" като към тях беше проявен много голям интерес.
Към месец декември 2012 г. общият брой на завършилите курсовете за Дистанционно обучение е 348 обучаеми 150 в курс "Трудови права" и 198 в курс "Лидерство и социални права".
Първият семестър на курсовете приключва в края на м. януари 2013 г. За успешното приключване по темите в двата курса, обучаемите трябва да решат заключителните тестове с минимум 51% успеваемост на верни отговори. Тестовете може да се решават толкова пъти, колкото самият обучаем прецени, за да постигне желаният резултат.
След приключване със заключителни тестове по темите в курсовете, ще бъде издадено удостоверение за успешно завършено обучение, в което се изписва наименованието на курса и темите, по които са положени заключителни тестове.
Най-много записани има в Бургас над 100, следват Враца над 80, Пловдив, Кюстендил, Варна и София над 70, Благоевград около 60, Стара Загора и Перник 40, Видин, Русе и Кърджали около 30, Ловеч, Хасково и Добрич над 20, Сливен, Пазарджик, Плевен, Смолян Габрово, Монтана, Велико Търново, Силистра, Разград, Ямбол и Шумен над 15.

Обучението е част от Националната кампания "Подкрепа за Достоен труд", която се реализира в рамките на проект "Подкрепа за Достоен труд", BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

по материали на podkrepa.org
Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©