Стратегия и програма на СРС „Подкрепа” гр. Добрич

Print

Article Index

Стратегия и програма на СРС „Подкрепа” гр. Добрич

за периода 2011-2015 година

 

I. Генерална стратегия  

 

1.     Мисия на организацията

 

СРС”Подкрепа” гр.Добричда се превърне в място и институция, където се формират необходимите знания, граждански права и личностни умения на синдикалистите, така че те да могат адекватно и компетентно да реагират на новите ситуации в сферата на заетостта, както и да повишат трудовоправна си култура и отговорност.

 

2. Визия на организацията

 

СРС”Подкрепа” гр.Добрич да продължи да изгражда традиционната представа и име на синдикална организация , от която синдикалните членове получават своевременна актуална информация за сключване на КТД, споразумения и анекси на всички нива, уредени чрез КТ; високо качество на подготовка на синдикални лидери; широка синдикална култура; защита правата на работещите в сферата на професионалната им дейност и гарантира правото им на съдебна защита.

 

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©