Документи - образци за учредяване на синдикална секция

Print

В Документа по-долу може да намерите следните документи-образци за учредяване на синдикална секция:

 1. Адресна Карта
 2. Анкетна Карта
 3. Заявление за регистрация на синдикална секция
 4. Заявление за членство
 5. Покана за учредително събрание
 6. Протокол от синдикално събрание
 7. Заявление за присъединяване към КТД
 8. Заявление за изискване на информация 
 9. Покана за започване на преговори за КТД
 10. Споразумение за водене на преговори при сключване на КТД
 11. Споразумение за изготвяне и представяне на общ проект на колективен трудов договор
 12. Удостоверение за легитимност 
 13. Заявление за вписване на КТД в Регистъра за регистрация на КТД
 14. ИСКАНЕ за откриване на административно производство по чл.27, чл.29 от АПК

Документа може да изтеглите оттук

Tuesday the 20th. Joomla Template Maker. created by CryoCore 2012
Copyright 2012

©